Kvalitetspolicy

Företagsledningen ansvarar för att kvalitetspolicyns innehåll tydliggörs och förankras hos alla medarbetare. Ansvaret att följa Kvalitetspolicyn gäller för alla medarbetare.

Med hjälp av motiverad och kunnig personal producerar vi enligt
kundens önskemål till rätt kvalitet, rätt pris och rätt tid.

Vår strävan är att alltid ha nöjda kunder och att skapa långsiktiga relationer. För Petterssons Smide AB gäller därför följande ambitioner och målsättningar:

  • att berörda medarbetare alltid känner till kundkraven
  • att skapa förtroende genom pålitlighet och ärlighet i vårt agerande mot kunder och medarbetare
  • att formulera tydliga och uppföljningsbara mål för kundnöjdhet
  • att uppnå låga kostnader genom att effektivt utnyttja maskiner tillsammans med kompetent personal
  • att eftersträva att ”göra rätt från början”, genom att använda fastställda rutiner och metoder som ständigt anpassas och förbättras
  • att utifrån synpunkter och förslag från kunder och medarbetare ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet och verksamheten.

Anders Pettersson
Petterssons Smide AB